WASPADA DAN BERJAGA-JAGA || Hari Minggu Adven I

 953 total views,  1 views today

 953 total views,  1 views today Yes 63:16b-17;64:1.3b-8; 1Kor 1:3-9; Mrk 13:33-37/Hari Minggu Adven I Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu

Read more

TERBERKATI DALAM KERAJAAN KRISTUS || Hari Minggu Biasa XXXIV

 797 total views,  1 views today

 797 total views,  1 views today Yeh 34:11-12.15-17; 1Kor 15:20-26.28; Mat 25:31-46/Hari Minggu Biasa XXXIV Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,

Read more

RESIKO TANGGUNG JAWAB || Hari Minggu Biasa XXXIII

 504 total views,  2 views today

 504 total views,  2 views today RESIKO TANGGUNG JAWAB Ams 31:10-13.19-20.30-31; 1Tes 5:1-6; Mat 25:14-30/Hari Minggu Biasa XXXIII Masuklah dan turutlah dalam

Read more