WASPADA DAN BERJAGA-JAGA || Hari Minggu Adven I

734 total views, no views today

734 total views, no views today Yes 63:16b-17;64:1.3b-8; 1Kor 1:3-9; Mrk 13:33-37/Hari Minggu Adven I Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak

Read more

TERBERKATI DALAM KERAJAAN KRISTUS || Hari Minggu Biasa XXXIV

466 total views, 3 views today

466 total views, 3 views today Yeh 34:11-12.15-17; 1Kor 15:20-26.28; Mat 25:31-46/Hari Minggu Biasa XXXIV Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,

Read more

RESIKO TANGGUNG JAWAB || Hari Minggu Biasa XXXIII

328 total views, no views today

328 total views, no views today RESIKO TANGGUNG JAWAB Ams 31:10-13.19-20.30-31; 1Tes 5:1-6; Mat 25:14-30/Hari Minggu Biasa XXXIII Masuklah dan turutlah

Read more